Eil. Nr. Pareigybė Pareigybinis koeficientas Darbo užmokestis, EUR
1 Tarnybos viršininkas
2 Vyriausioji buhalterė
3 Vyriausiasis ugniagesys
4 Ugniagesys