INFORMACIJA APIE DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTĖS

Eil. Nr. Komandiruotės laikotarpis Vykusio asmens pareigybė Tikslas Vieta (-os) Finansuojama suma (Eur) Komandiruotės rezultatas
1. 2018 m.*
2. 2019.10.10  Tarnybos viršininkas  SPT veiklos organizavimo seminaras Beržų g. 3, Krikštėnai,

Ukmergės r.

 – Susitikta su LRV, VRM ir PAGD atstovais, aptartos SPT problemos, perspektyvos, biudžetai
3. 2019.11.26 Tarnybos viršininkas Interreg Latvija-Lietuva projekto baigiamasis etapas Liela iela 2,

Jelgava,

Latvija

Atstovauta Joniškio rajono savivaldybei
4. 2020 m.*
5. 2021.07.15  Tarnybos viršininkas  LGSA narių visuotinis susirinkimas Dvaro g. 3, Užulėkio k., Ukmergės r. sav.  – Išklausyta LGSA ataskaita, aptartos SPT problemos, perspektyvos 2022 m., finansavimo klausimai
6. 2022.09.15 Tarnybos viršininkas Baltic fire forum 2022 Laisvės pr. 5, Vilnius Seminaras – paroda priešgaisrinės saugos klausimais
7. 2022.10.19 Tarnybos viršininkas SPT vadovų pasitarimas Sirutiškis, Kėdainių r. Aptartos SPT problemos ir 2023 m. finansavimo klausimai
8. 2022.11.25 Tarnybos viršininkas „Pertvarkos PGP – žingsnis pirmyn ar du žingsniai atgal?“ Karaimų g. 2, Trakai Susitikta su VRM ir PAGD atstovais, aptartos PGP problemos, perspektyvos. Diskusijos grupėse
9. 2023.02.01 Tarnybos viršininkas Susitikimas dėl Lat-Lit programos „Saugus atsakas“ projekto Katoļu iela 2B, Jelgava Susitikta su projekto vadovu ir agentūros vadovybe.
10. 2023-05-15 Tarnybos viršininkas LGSA narių visuotinis susirinkimas Maišiagala, Vilniaus r. sav. Išklausyta LGSA ataskaita, aptartos SPT problemos, perspektyvos 2023 m., finansavimo klausimai
11. 2023-10-25 Tarnybos viršininkas SPT vadovų pasitarimas Sirutiškis, Kėdainių r. Aptartos SPT problemos ir 2024 m. finansavimo klausimai
12. 2024-02-08 Tarnybos viršininkas SPT vadovų pasitarimas Sirutiškis, Kėdainių r. Aptarta nauja darbo apmokėjimo sistema, pasidalinta gerąją patirtimi ir SPT problemomis.

*Komandiruočių nebuvo.